Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY

Proces rekrutacji nie jest łatwy, wymaga on wielu dokumentów i przestrzegania ścisłych zaleceń formalnych. Po złożeniu przez nas kompletu dokumentów i wstępnym ich zatwierdzeniu, zostanie wyznaczony termin egzaminu wstępnego. Gwarantujemy, że odpowiednio Cię do niego przygotujemy. Korzystając z naszych usług, masz gwarancję dostania się na wymarzony kierunek.

Wszyscy kandydaci na studia medyczne muszą podejść do wewnętrznego egzaminu wstępnego z biologii oraz języka angielskiego, który jest organizowany przez uczelnię. Egzaminy wstępne organizowane są przez uczelnie co jakiś czas, od początku sierpnia, nawet do początku listopada.

Jednym z kryteriów przyjęcia na studia jest wewnętrzny egzamin wstępny z biologii oraz języka angielskiego, dlatego nawet słabo zdana matura nie eliminuje nas z możliwości startowania na upragnione studia. Pod uwagę jest brana nie tylko matura, ale również nasze oceny uzyskane w szkole średniej. Na niektórych uczelniach jest również możliwość aplikowania na podstawie starej matury oraz wcześniej zdobytego wyższego wykształcenia. Każda uczelnia ma specyficzne dla siebie wymagania, każdemu z naszych kandydatów doradzamy, którą uczelnie powinien wybrać – brak matury z chemii i biologii nie eliminuje kandydata na niektórych uczelniach, gdyż kryteria przyjęć są bardzo złożone.

Ze względu na duże zainteresowanie, od roku 2022/2023, zajmujemy się również przenoszeniem studentów z polskich, słowackich oraz innych europejskich uczelni – na gruzińskie. Do tej pory, tacy studenci musieli zaczynać studia w Gruzji od nowa – współpracując odpowiednimi instytucjami, jesteśmy w stanie przeprowadzić proces uznania odpowiednich dokumentów oraz ocen uzyskanych na uczelni macierzystej. Osoby, które mają już zdobyte wyższe wykształcenie medyczne, mogą również dzięki temu procesowi ubiegać się o rozpoczęcie studiów na roku wyższym.

Studia medyczne w Gruzji – Studia lekarskie w Gruzji – Stomatologia w Gruzji

Studia medyczne w Gruzji

Prospect-Med - Studiuj w Gruzji - Medycyna - Stomatologia - Farmacja - Weterynaria

UWAGA

Możesz rozpocząć przewód rekrutacyjny nie posiadając jeszcze matury, liczba miejsc jest ograniczona!


Prospect-Med - Studiuj w Gruzji - Medycyna - Stomatologia - Farmacja - Weterynaria

PIERWSZY ETAP

Prosimy o przesłanie skanów niżej wymienionych dokumentów na adres e-mail: prospect.med.ua@gmail.com:

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać razem z tłumaczeniami przysięgłymi na język gruziński. Jest taka możliwość, abyśmy zrobili tłumaczenia w Gruzji. Jeśli kandydat zdecyduje się zrobić tłumaczenia w Polsce, zostaną one wstępnie zaakceptowane przez uczelnię, w przyszłości jednak będzie trzeba i tak zrobić tłumaczenia w Gruzji.


Prospect-Med - Studiuj w Gruzji - Medycyna - Stomatologia - Farmacja - Weterynaria

DRUGI ETAP

Po otrzymaniu od nas maila z informacją, że Twoje dokumenty zostały zatwierdzone przez uczelnię, należy przygotować resztę niezbędnych dokumentów oraz ich tłumaczenia:

 • akt urodzenia (skrócony lub pełny),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych (dowolny lekarz),
 • badanie HIV,
 • wyrobić 10 zwykłych zdjęć formatu 3,5 x 4,5 cm, 4 matowe zdjęcia formatu 3,5 x 4,5 cm oraz jedno zdjęcie na płycie CD,
 • wypełniony formularz rekrutacyjny.

Zaproszenie wizowe oraz odpowiednie ubezpieczenie medyczne zostaną przewiezione przez nas bezpiecznie na teren Polski a następnie wysłane kurierem na adres korespondencyjny kandydata. Po otrzymaniu dokumentów, należy udać się do odpowiedniego konsulatu, w celu wyrobienia wizy studenckiej. Każdy kandydat otrzymuje do wydrukowania gotowy, wypełniony wniosek wizowy oraz zostaje umówiony przez nas na konkretną godzinę w konsulacie. Czas oczekiwania na wizę to zazwyczaj 1-3 dni robocze. Po otrzymaniu wizy, przychodzi czas na egzamin wstępny. Każdy kandydat zostaje przez nas odebrany na miejscu oraz zameldowany w dobrze zlokalizowanym hotelu, blisko uczelni. Już przed egzaminem wstępnym dopełniamy wszystkich formalności na uczelni, cały proces zazwyczaj trwa do 2 dni. Ostatnim krokiem jest znalezienie mieszkania, agencje z którymi współpracujemy, czekają na nas na miejscu z bogatą ofertą mieszkań, przygotowaną specjalnie dla nas.


Organizacja roku akademickiego:

I semestr: 01.10.2024 - grudzień 2024
przerwa zimowa: 31.12.2024 – 13.01.2025
II semestr: 14.01.2025 - czerwiec 2025
przerwa letnia: 01.07.2025 – 31.08.2025

Prospect-Med - Studiuj w Gruzji - Medycyna - Stomatologia - Farmacja - Weterynaria

ZAPEWNIAMY

 • Podpisanie umowy z uczelnią.
 • Zorganizowanie spotkania integracyjnego.
 • Opłacenie wszystkich opłat rekrutacyjnych.
 • Dodanie do zamkniętej grupy studentów na Facebooku.
 • Załatwienie wszystkich niezbędnych formalności na uczelni.
 • Pomoc podczas opłaty za czesne oraz przy przewalutowaniu.
 • Pomoc przy zakwaterowaniu w dniu poprzedzającym egzamin wstępny.
 • Podłączenie do sieci komórkowej i mobilnego internetu.
 • Wyrobienie wniosku wizowego i umówienie na konkretną godzinę w konsulacie.
 • Pomoc w znalezieniu mieszkania, współpracujemy ze sprawdzonymi agencjami, które gwarantują bezpieczeństwo.
 • Pomoc przy wykonaniu meldunku oraz wyrobieniu „dokumentu osobistego” na tymczasowe zamieszkanie.
 • Zlecenie na miejscu wszelkich niezbędnych tłumaczeń oraz odpisów notarialnych, które muszą być wykonane w Gruzji.
 • Całoroczną opiekę nad studentem.
 • Wyrobienie, odebranie i dostarczenie zaproszenia wizowego oraz ubezpieczenia medycznego, które bezpiecznie dostarczamy na teren Polski, a następnie wysyłamy na adres korespondencyjny kandydata.
 • Przygotowanie do pozytywnego przejścia egzaminu wstępnego – każdy kandydat otrzymuje specjalnie opracowane materiały, które nie tylko przygotowują do egzaminu wstępnego, ale również do pierwszych zajęć na studiach.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszam do kontaktu!

Zobacz również:
Studia lekarskie w Gruzji
Studia medyczne w Gruzji
Stomatologia w Gruzji