KUTAISI UNIVERSITY

HISTORIA

Kutaisi University (UNIK) jest najstarszą prywatną uczelnią w Gruzji i ma już 29 lat. Będąc pierwszą niepubliczną uczelnią, stał się punktem wyjścia do zakładania uczelni niepublicznych w całym kraju. UNIK zyskał dobrą reputację na tle dekad, dzięki ciągłemu rozwojowi i innowacji. Jest to pierwsza prywatna uczelnia w Gruzji, która uzyskała prawo kształcenia na kierunku lekarskim, może ona pochwalić się wieloma absolwentami, gdzie większość z nich robi karierę za granicą, głównie w krajach anglojęzycznych.


INFORMACJE

Na uczelni aktywnie funkcjonują i rozwijają się 22 wydziały naukowe: położnictwa i ginekologii, biochemii, higieny, chorób zakaźnych, historii medycyny i farmacji, mikrobiologii, morfologii, neurologii i neurochirurgii, onkologii, otorynolaryngologii, okulistyki, anatomii patologicznej i fizjologii patologicznej, pediatrii, psychiatrii, stomatologii, chorób wewnętrznych,

Biblioteka uniwersytecka zawiera ponad 530000 tomów podręczników, i innej stosownej literatury medycznej. Biblioteka posiada nowoczesny sprzęt komputerowy. Ma łącze internetowe i jest połączona z innymi naukowymi bibliotekami miejskimi.

Prospect-Med - Studia w Gruzji - Medycyna - Stomatologia - Farmacja - Weterynaria


WSPÓŁPRACA

Naukowcy uniwersyteccy ściśle współpracują z zagranicznymi kolegami z różnych dziedzin medycyny i farmacji. Umowy o współpracy w zakresie edukacji i badań medycznych zostały podpisane i są realizowane między LNMU a Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Lubelskim Uniwersytetem Medycznym, zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych i wyższych uczelni medycznych Ukrainy (Scopus 2010 – 2. miejsce wśród uczelni medycznych i akademii Ukrainy).


OBIEKTY NAUKOWE UCZELNI

Studiuj w Gruzji - Medycyna - Stomatologia - Farmacja - Weterynaria - Prospect-Med

Studiuj w Gruzji - Medycyna - Stomatologia - Farmacja - Weterynaria - Prospect-Med

Zespół budynków Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego zajmuje teren przy ulicy Piekarskiej 52, który jest otoczony parkiem. Budynki powstały w latach 1891-1898 według projektu Józefa Braunseisa dla wydziału medycznego Uniwersytetu Lwowskiego. Przed wejściem do gmachu głównego, znajduje się skwer z fontanną, a wewnątrz umieszczono tablice upamiętniające Jakuba Parnasa i Marcelego Nenckiego. W sąsiednim budynku, mieści się Muzeum Chorób Człowieka. W skład uczelni wchodzi również dawny przytułek dla sierot im. św. Józefa przy ulicy Piekarskiej 69, w czasach II Rzeczypospolitej mieścił się tu Szpital Zakaźny, a obecnie poza częścią naukową znajduje się tu Muzeum Anatomiczne. Ten budynek również otacza park, który ma powierzchnię 5,4 ha, w jego części znajduje się ogród botaniczny (1,5 ha).
Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego obejmuje 6 fakultetów: szkołę medyczną, 78 wydziałów (w tym 48 oddziałów klinicznych), 14 budynków akademickich, 41 szpitali stowarzyszonych, uniwersyteckie centrum stomatologiczne z ponad 2000 frekwencjami podczas zmiany, nauczanie drogerii, ogród botaniczny, CRL i pracownia toksykologii przemysłowej, instytut patologii klinicznej, ośrodek badań nad lekami przeciwnowotworowymi, biblioteka, 8 domów studenckich, sanatorium, kawiarnie i stołówki studenckie, obóz sportowo-zdrowotny „Medyk”.
Na Uniwersytecie działa 40 grup amatorskich, klubów, warsztatów. Wśród nich, trzy grupy amatorskie mają wysoki stopień narodowości. Tymi międzynarodowymi zespołami amatorskimi są: zespół tańca ludowego „Horytsvit”, chór ludowy „Muzy Hipokratesa”, zespół ludowy „Medicus”. Na Uniwersytecie działają 23 kluby sportowo-rekreacyjno-sportowe.

 

Studia lekarskie w Gruzji – Studia medyczne w Gruzji – Stomatologia w Gruzji

Zobacz również:
Studia lekarskie w Gruzji
Studia medyczne w Gruzji
Stomatologia w Gruzji